Velhuset

Ystehede og Torp Velforening

Velforeningsplassen og velhuset vårt


Etter at den gamle "brakka" vår på velplassen råtnet opp ble det satt i gang prosjektering av ett nytt velhus. I 2007 ønsket Berg Sparebank å gi penger til nærmiljøtiltak i Halden.  Da var velforeningen så heldig at de fikk tildelt hele 50.000 til bygging av nytt velhus.


Velforeningens styre satt i gang en storstilt dugnadsinnsats da. Vi hadde begrensede midler og var derfor nødt til å gjøre jobben selv. Veldig mange av medlemmene stilte opp, og en stor takk til alle bedriftseiere som bidro med materialer og ustyr veldig rimelig. Og i noen tilfeller helt gratis.


På velplassen har vi også gode uteplasser med danseplatting, overbygd uteplass, 3 store griller, samt en stor gressplen for ulike aktiviteter.


Stedet brukes flittig, og det er mulig å leie både velhuset og uteplassen, inkludert idrettsplassen ved behov. Uteplassen med båtplasser, bålplass og benker tilhører velforeningen regulert ved avtale med grunneier Halden kommune. Området er således ikke til fri benyttelse.

Uregelmentert bruk vil kunne risikere bøtelegging og anmeldelse av forholdet. 


Stedet leies kun ut til medlemmer av velforeningen, samt skoleklasser og barnehager i regi av lærere / ansatte.


Priser

Medlemmer:

Huset kr 300,- pr dag. Da disponeres også uteplassen.


Skoleklasser:

Huset, kr 300,-. Ønsker de kun uteplassen med griller koster dette 200,- fra 2018.


Vi gjør oppmerksom på at vi ikke leier ut til personer under 25 år.


Regler for utleie: Alle som leier må vaske etter seg og forlate stedet i den stand det var når de kom. Leier må selv ta med seg søppel.


All leie blir forhåndsfakturert før man kan hente nøkkel, og må betales 14 dager innen leieforholdet finner sted.

Dersom leieavtalen blir avlyst av leietager etter dette vil ikke leiesummen betales tilbake.


De som leier må selv ta med seg toalettpapir (utedo), lys, servietter, kaffe m.m.

Vi har innlagt sommervann, men vinterstid må vann til eget bruk medbringes.


Vi har bord og stoler til 30 personer, men om du tar med egne stoler og bord er det mulig å dekke til 40 personer.


Forespørsler om leie kan rettes til Ingar på mobil 984 47 653 eller til styret på epost: styret (a) ystehedeogtorpvelforening.noFoto tatt av Stig-Roar Martinsen