Båtgruppa

Ystehede og Torp Velforening

Båtgruppa

Alle som har båtplass på Ystehede er også automatisk medlem av båtgruppa.

Regler, rettigheter og plikter er beskrevet i leieavtaler som den enkelte har undertegnet i denne forbindelse.

 

For spørsmål om båtplasser, ønsker om å stå på venteliste til plass osv kontakt leder for båtgruppa.

Fra og med mars i 2015 er dette Tomas Halvorsen.

 

 

Foto tatt av Stig-Roar Martinsen